Virtuell Handel

Våre tjenester

Prosjektledelse

Vi planlegger og sørger på best bruk av deres og våre ressurser med hjelp av ulike type rammeverk og metodikk, bl.a Prince2 slik at vi kan garantere levering til rett tid og til avtalt pris.

System Integrasjon

Vi kan levere system til system integrasjon og kan håndtere hele data flyten mellom ulike front-end og diverse legacy systemer. Vi kan støtte opp ulike forretningsscenarioer med hjelp av arbeidsflyt og arbeidsprosesser.

Mobile app utvikling

Vi kan hjelpe forretninger med mobile app. Vi kan gjøre lettere for virksomheter å ha tilgang til dataene sine via mobile arbeidsflate. Vi kan levere komplette løsninger slik av mobile ansatte blir en del av operative virksomheten.