Virtuell Handel

Visjon

Vi tror på den iboende Menneskets evne til å generere mer verdi under gunstige arbeidsforhold i stedet for å bruke tiden på å tilpasse seg uønskede situasjoner.

Vi er klar over hvordan den digitale transformasjonen tester fleksibiliteten i forretningsmodeller i dag.

den digitale Transformasjonen har blitt en vanskelig oppgave, spesielt når det viser seg at de fleste bedrifter i dag, har fokus på å tvinge folk til å tilpasse seg teknologiske verktøy.

En vanskelig oppgave med mange kostbare feil som stadig kompliserer arbeidsdagen til mange, spesielt hvis denne transformasjonen pålegges å bli gjennomført i løpet av kort tid. bedriftsledere forventer raske resultater og DET Benektes at den digitale transformasjonen er en evolusjonær prosess der mennesker tilpasser seg ved hjelp av ulike mønstre. Disse mønstrene kan være definert av hvordan arbeidstakeren bruker sine sanser for å oppfatte sin rolle før den kan mestres i en skiftende virkelighet og på sammenhengende måte.

I virtuell Handel har vi engasjert oss i å tilrettelegge digitale transformasjonen reise basert på perspektivene til de som er involvert i denne transformasjonen.

Vi bruker nye verktøy, og vi nærmer oss denne transformasjonen med et bredere spekter i utveksling paradigmet som foregår i endringsledelsen. VI gjør dette for Oppnå aktivering av kreftene som trengs før endring faktisk skjer og mentaliteten som trengs bak alle rollene som er involvert i denne endringen. både interne og eksterne roller og på alle nivåer som generes verdiskapingen i selskapet.

Vi argumenterer for en transformasjon der leken metodikk tas i bruk. Dette vil bidra til å identifisere eksisterende kreative evner innenfor din bedrift eller institusjon Og med utarbeidelse av realiserbære ruter som er bærekraftige for å støtte endringer som oppmuntrer og støtter evner til å tilpasse seg de nye utfordringene i markedet.

vi Bruker 6-oppdagelses og verdi utvekslingsmetoder. Disse er brukermedvirkning, visualisering av strategiske scenarioer, interessentanalyse, kognitiv vurdering, Ludic workshops for prosessen oppdagelse og sammenkobling av verdistrømmer med områder der man har allerede en modnet kapasitet. slik at det kan sikres et positiv utfall på ytelsesøkning som har fokus på å øke deres evne til å løse nye utfordringer. Dette heller enn å fokusere på implementering av verktøy for en bestemt situasjon.

Hvis din bedrift er allerede på rett spor, kan vi hjelpe med en vurdering av de verktøyene som er tilgjengelige og som er best egnet for deres formål. Men hvis dere fortsatt ikke er sikker så kan vi også bidra til å utredde en vurdering av interessentene dine for å finne ut om de må ha spesieltilpassede digitale verktøy eller ikke.