Virtuell Handel

Den digitale transformasjonen innenfor helse og eldre omsorgen har blitt en utfordrende oppgave. Den digitale transformasjonen kan skape økonomiske konsekvenser for samfunnet, hvis den er utført uten fokus på sluttbrukere.

Det verste er man lett kan rettferdiggjøre denne praksisen med å si at det er vanskelig å gjøre det annerledes. Dessverre dette betyr for noen sluttbrukere et uregistrert avvik som vedkommende og pårørende må leve med.

Hvis bransjen ønsker å fornye seg, burde ledes av system leverandører som er tilpasningsdyktige og ønsker å gjøre ting bedre ikke belønne de som holder på fortet og er motvilje til endringer.

Vi i Virtuell Handel ønsker å bidra med å holde fokus på lære ingeniørenes prinsipp til alle på skolen: “riktig verktøy til riktig oppgave”.

Vi tror på at den digitale eksperten selv om kan mestre i gå inn og ut av den digitale verden, må alltid huske at sluttbrukere er forksjellige og har ulike behov og teknologiske verktøy vi hjelper å skape er kun et middel til å oppnå noe i den verdslige hjemlige hverdagen eldre har. Ikke en hellig hammer som kun verdige kan holde på.

Vi tror på at mennesker kan tilpasse seg til det meste, men bare kun hvis det kan skapes motivasjon for denne tilpasningen. Noe som betyr noe viktig og som veier opp alt det strevet med alle disse nye digitale flatene. Spesielt for en elder sluttbruker, som kanskje ble født og vokste opp i en analog hverdag.

Vi syns det er urettferdig og respektløs å forlange av denne målgruppen å gå gjennom ukjente digitale mark områder, uten form for brukervennlige kart og kompass.

Det er Ikke rart at noen nekter i sine hjem bruken av alle disse fremme “løsninger” som får dem til å følge seg mindre verdige i den digitale verden. Vi mener vi må gjøre det bedre.

Denne tanken har fått oss til tilpassede våre verktøy og skape et individuelt digitalt mestringsteknikk for alle våre tjenester og produkter.

Dette innebærer at vi hjelper å finne først hvilke endrings-mønstre trigger denne digitale transformasjonen fram hos målgruppen. Hvor mye og hvilke type interaksjon kan utveksles positiv og ikke minst i hvilke rekkefølge dette tilfredsstiller brukernes behov.

Disse endrings-mønstrene definerer på hvordan digitale brukerne kan være i stand til å benytte sine sanser til å kunne oppfatte hva teknologien kan tilby til dem og hvor mye de får av den i gjengjeld for alt den digitale interaksjon de gjennomfører.

I Virtuell Handel har vi engasjert oss å sette sammen og tilrettelegge en metodikk for å kunne oppnå den digitale transformasjonen som en guidet reise.

Denne metodikken er basert på ulike faglige perspektiver, på hva som trigger fram en positiv utveksling av informasjon mellom eldre sluttbrukere og behovet for digitale verktøy.

Disse forholdene er hjemmebaserte og nærliggende omgivelser, dette for å oppnå reelle situasjoner i det miljøet, man kjenner seg best, det vil si hjemmet og miljø man bor i.

For oss, er den digitale transformasjon en prosess som kan mestres med hjelp av helhetlig metodikk sammen med sluttbrukerne og deres familier og bekjente. Kort sagt, vi bruker 6-oppdagelses stier med 12 verdi utvekslingaktiviteter og 4 stadier.
Noen av disse er:

  1. Brukermedvirkning
  2. Strategiske scenarioer
  3. Interessentanalyse
  4. Kognitiv vurdering
  5. Lekne verksteder
  6. Verdistrømmer

Vi fokuserer i vår arbeid på områder der man har allerede en modnet sanse kapasitet hos slutt brukerne. Enten om det er kun synet, hørsel, det taktile elle en kombinasjon av disse.

Dette er for å sikre et positiv utfall, som har fokus på å øke styrke deres mestringsevne og tillit til verktøyet.

Hvis deres virksomhet er nysgjerrig på hva vi kan tilby, kan vi bistå med å gi en uforpliktende og gratis vurdering. Vi kan vise med glede alle mulighetene som er tilgjengelige for å ta en trygg reise videre.