Virtuell Handel

Den digitale transformasjonen har blitt en utfordrende oppgave, som tar lengre tid enn man forventer. For noen det kan virke som en sti full av fallgruver. Den kan skape enten eller situasjoner. For eksempel på den ene side, kan være noen uheldige momenter. Særlig hvis man står foran et system, som ikke er intuitiv nok eller smart nok. På den andre side, kan alle som har vært med å lage slik system sverge at det virket fint under testen.

Det verste man kan gjøre er å vente til at andre opplever flere problemer, tegn på dette er at man begynner å innføre klassifisering av feilene som A, B, og C. Dette ender opp ofte i at noen venner seg til å late som ingenting, mens andre lar være bruke det nye systemet for å fikse problemet manuelt.

Å la faglige sluttbrukere komme etter permisjonen sin, for å endelig teste funksjonaliteten som ble ikke spesifisert, er bare mangel på bedre vettet i design fasen.
Å rettferdiggjøre denne praksisen av prosjektledere, med å si at det er vanskelig å gjøre det annerledes er å tenke gammeldags.

Noen vil peke på at teknologi bare reflekterer eller forsterker de forholdene som fins allerede på arbeidsplassen. Enten om dette er rolle baserte oppgaver eller prosess baserte arbeidsflyt oppgaver. Er ikke skikkelige definert er bedre og vente med å innføre et bedre system.

Man skulle tro at det er mange i denne bransjen som foretrekker gode rutiner og forutsigbar drift framfor å ha misfornøyde kunder. Man kommer ikke lenger med å legge skylda på hverandre.

Men er det slik at man kan være stolte av å ha kunder som overlever kun på grunn av brannsluknings-rutiner. Når dette er bare et resultat av et dårlig utført prosjektledelse fra begge sider.

Hvis IT bransjen ønsker å forbedre seg, burde være oppgave til system leverandører å visse lojalitet for sine kunder. Ved å varsle disse at mangel på helhetlige arbeidsprosesser kan utfordre kvalitetsikring av dataflyten i virksomheten. Til gjengjeld kundene må ta utfordringen på alvor til å bruke anledningen å vise seg tilpasningsdyktige nok og villige til å transformere seg med hver enkelte system de måtte ha behov for å implementere. Det vil si bruke teknologien som et middel og redskap til å oppnå denne transformasjonen og ikke for bare for teknologiens skyld.

Vi liker å benytte ingeniørenes prinsipp i det vi gjør: “riktig verktøy til riktig oppgave”.

Vi tror også på at teknologi eksperter kan lære seg å mestre både de tekniske aspekter, like mye som de ikke tekniske, for å forstå bedre hvordan mennesker forventer at disse skal være koblet i denne brukeropplevelsen . Man må alltid huske at alle sluttbrukere oppfører seg til syvende og sist som konger på haugen. At disse er både forskjellige og har ulike behov på teknologiske verktøy vi hjelper å skape. At teknologi er kun et middel, til å oppnå noe i den verdslige hverdagen andre har. Ikke en hellig hammer som kun verdige kan holde på.

Vi tror på at mennesker kan tilpasse seg til det meste, og kan være villige til å være med i den digitale transformasjonen, men bare hvis det kan skapes motivasjon for denne tilpasningen.

For eksempel for noen eldre, som vil lære seg å bruke facebook, motivasjonen bak dette kan være å mestre sosiale medier for å unngå ensomheten. Med andre ord noe som veier opp alt det strevet, med alle disse nye digitale flater. Dette er særlig viktig for en stor del av eldre sluttbrukere, som ble født og vokste opp i en analog hverdag.

Vi syns det er urettferdig og respektløs å utsette eldre for ikke brukervennlige digitale løsninger. Sammenlikne behovet for alle type digitale løsninger med bruken av nettbanker, er som å blande at man har like mye behov å styre alt digitalt som man ønsker å styre pengene selv. Dermed er motivasjonen stor for alle når det gjelder nettbanker. Men det er ikke det samme å gå i ukjente mark områder uten kart og kompass.

Det er Ikke rart at noen eldre nekter i sine hjem bruken av alle disse fremme “løsninger” såkalte smart hus løsninger. Spesielt hvis de blir møtt med arroganse av tekniske supportere som får eldre til å følge seg som ikke verdige borgere av det digitale samfunnet.

Vi mener vi må gjøre det bedre.
Vi har skapt et individuelt tilpasset mestrings-kart for alle digitale tjenester og teknologi produkter, vi hjelper å implementere i virksomheter.

Dette mestrings-kart innebærer at vi finner først hvilke type motivasjon trigger fram den digitale transformasjonen hos målgruppen. Hvor mye og hva slags type interaksjon kan holde denne motivasjonen ut på en positiv måte og ikke minst i hvilke rekkefølge tilfredsstiller interaksjonen brukernes behov.

Disse endrings-mønstrene, definerer hvordan brukerne kan være i stand til å benytte sine sanser til å kunne oppfatte positiv både kognitiv og emosjonell måte, hva teknologien kan tilby til dem og hvor mye de får av den i gjengjeld for alt den digitale interaksjon de gjennomfører.

I Virtuell Handel har vi engasjert oss å sette sammen og tilrettelegge en metodikk for å kunne oppnå den digitale transformasjonen som en guidet reise for ulike type målgrupper.

Denne metodikken er basert på ulike faglige perspektiver, på hva som trigger fram en positiv utveksling av informasjon mellom sluttbrukere og behovet for digitale verktøy.

Disse forholdene kan oppnås bedre i nærliggende omgivelser, dette for å oppnå reelle situasjoner i det miljøet, man kjenner seg best.

For oss, er den digitale transformasjon en prosess som kan mestres med hjelp av helhetlig metodikk sammen med sluttbrukerne. Kort sagt, vi bruker 6-oppdagelses stier med 12 verdi utvekslings-aktiviteter og 4 stadier i denne transformasjonen.
Noen av disse er:

Brukermedvirkning

Strategiske scenarioer

Interessentanalyse

Kognitiv vurdering

Lekne verksteder

Verdistrømmer

Vi fokuserer på interaksjons områder, der man kan få mest ut av kjente bruker-mønstre som både støttes av den kognitive som den sanse kapasiteten hos sluttbrukeren. Enten om det er kun via synet, hørselen, det taktile eller en kombinasjon av disse.

Dette er for å sikre et positiv utfall, som har fokus på å øke styrke deres mestringsevne og tillit til verktøyet.

Denne metodikken kan tilpasses til alle typer målgrupper. Hvis dere er nysgjerrige på hva vi kunne tilby, vi kan gi en uforpliktende og gratis vurdering av alle mulighetene som kan være tilgjengelige for dere.