Virtuell Handel

Mens for noen den digitale transformasjonen, kan være en utfordrende oppgave men mulig. For andre det kan virke som en sti full av fallgruver.

Det verste man kan gjøre i begge tilfeller er å venne seg til å oppleve og akseptere en dårlig brukeropplevelse på grunn av den. Vi vet at erfaring at dette fører kun til flere utfordringer.

Noen vil peke på at teknologi bare reflekterer eller forsterker de forholdene som fins allerede på arbeidsplassen. Enten om dette er på grunn av udefinerte roller og oppgaver eller mangel på en helhetlig oversikt og fordeling av ansvar. Er ikke disse elementer definert fra før kan det være hensiktsmessig bedre å vente med å innføre et system. Da er det lurt å starte med bli bedre kjent med arbeidsprosessene sine.

Vi i Virtuell Handel liker å benytte oss av ingeniørenes prinsipp: “riktig verktøy til riktig oppgave”.

Vi tror også på at teknologi eksperter kan lære seg å mestre både de tekniske aspekter, like mye som de ikke tekniske. Dette for å forstå bedre hvordan mennesker forventer at disse skal løses og føre til en god brukeropplevelse.

Man må alltid huske at teknologi er kun et middel, til å oppnå noe ikke en hellig hammer som kun verdige kan holde på.

Vi tror på at mennesker kan tilpasse seg til det meste, men skal de være villige til å være med i den digitale transformasjonen, må motivasjonen skapes for den.

Vi mener det er vår ansvar å bidra til at dette finner sted. Derfor har vi skapt et mestrings-kart for alle digitale tjenester vi tilbyr.

Dette mestrings-kart innebærer at vi finner ut først hvilke type motivasjon trigger fram den digitale transformasjonen hos målgruppen. Hvor mye og hva slags type interaksjon kan holde denne motivasjonen oppe på en positiv måte og ikke minst i hvilke rekkefølge tilfredsstiller interaksjonen brukernes behov.

Disse endrings-mønstrene, kan peke på hvilke retninger og utforming transformasjonen kan ha for å hjelpe brukerne til å benytte sansene sine til å bidra til den. Det vil si hva er den individuell og kollektiv oppfatning på hva teknologien kan tilby til dem. Hvor mye de får av den i gjengjeld for alt den interaksjonen de går gjennom mens de bruker ny teknologi.

I Virtuell Handel har vi engasjert oss å sette sammen en metodikk for å kunne oppnå dette. Vi tilbyr å være med på å skape den digitale transformasjonen som en guidet reise.

Metodikken vår, er basert på ulike faglige perspektiver, og studier som viser hva er det som kan trigge fram en positiv utveksling av kognitiv informasjon mellom sluttbrukere og behovet for digitale verktøy.

Disse forholdene kan oppnås bedre i nærliggende omgivelser, dette for å oppnå reelle situasjoner i det miljøet, man kjenner seg best.

For oss, er den digitale transformasjon en prosess som kan mestres med hjelp av helhetlig metodikk sammen med sluttbrukerne. Kort sagt, vi bruker 6-oppdagelses stier med 12 verdi utvekslings-aktiviteter og 4 stadier i denne transformasjonen.
Noen av disse er:

Brukermedvirkning

Strategiske scenarioer

Interessentanalyse

Kognitiv vurdering

Lekne verksteder

Verdistrømmer

Vi fokuserer på interaksjons områder og en kombinasjon av ferdigheter. Vi finner ut først hvordan kan man få mest ut av eksisterende bruker-mønstre som fins hos sluttbrukere. Dette for å få mest ut av den samlet kognitive og sanse kapasiteten hos målgruppen. Det vil si hvordan brukerne både individuelt og kollektiv oppfatter teknologien som man ønsker å innføre. Enten om dette skjer via lærings mekanismer som er preget av synet, hørselen, det taktile eller en kombinasjon av disse.

Dette er for å sikre et positiv utfall, som har fokus på å øke styrke deres mestringsevne og tillit til verktøyet.

Denne metodikken kan tilpasses til alle typer målgrupper. Hvis dere er nysgjerrige på hva vi kunne tilby, vi kan gi en uforpliktende og gratis vurdering av alle mulighetene som kan være tilgjengelige for dere.