Virtuell Handel

Offshore

Vi kan jobbe med ulike team uavhengig av størrelse. Enten på linje prosjekt oppgaver eller med større Prosjekter med spredt tverrfaglig arbeid. Vi tilpasser vår måte å jobbe på avhengig av rollen og oppgavene vi får og vil komme med en løsning som vil oppfylle deres forventninger på best mulig måte.

integrasjon

Vi kan integrasjon på ulike nivå. vi har levert en rekke komplekse prosjekter gjennom årene, og vet alle aspekter ved gjennomføring av teknologiske prosjekter. Vi kan levere system til system integrasjon og kan håndtere hele data flyten mellom ulike front-end og diverse legacy systemer. Vi kan støtte opp ulike forretningsscenarioer med hjelp av arbeidsflyt og arbeidsprosesser.

app utvikling

Vi kan hjelpe forretninger med mobile app. Vi kan gjøre lettere for virksomheter å ha tilgang til dataene sine via mobile arbeidsflate. Vi kan levere komplette løsninger slik av mobile ansatte blir en del av operative virksomheten.

prosjektledelse

Vi leverer det vi lover. Vi har lært å planlegge våre ressurser med hjelp av ulike type rammeverk og metodikk, slik at vi kan garantere levering til rett tid og til avtalt pris.